home
Home  » Policies  » Direct optreden!

Direct optreden kan niet altijd! 

De internetpolicy kan bepalen dat websites enkel voor professionele doeleinden mogen bezocht worden en dat privégebruik enkel kan tussen 12 en 13 uur.

Als een werknemer zich hier niet aan houdt, moet een werkgever twee keer nadenken vooraleer tot ontslag over te gaan:

  1. In een eerste fase kan de werkgever overtredingen vaststellen en melden dat één of meerdere werknemers de policy schenden.

  2. Pas in een tweede fase mag men gaan individualiseren.