home
Home  » Policies  » CAO nr 81

CAO nr 81 

Een duidelijke internetpolicy, waarvan iedereen kennis heeft vormt de basis.

Het staat de werkgever vrij om deze policy op te stellen op voorwaarde dat de bepalingen van CAO nr 81 nageleefd worden.

Bij een aantal bedrijven ontbreekt het echter nog aan een duidelijke internetpolicy!

(CAO nr 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte vand de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens)