home
Home  » Policies  » Fraude op het werk

Fraude op het werk 

Als we denken aan fraude op het werk dan denken we aan geldverduistering en diefstal.

Het gebruik van arbeidstijd voor privédoeleinden valt hier echter ook onder.

Onderzoek van PriceWaterhouseCoopers (PWC) toont aan dat 60% van alle ondernemingen hiermee te maken heeft.